Sare roma
Procentai
RETRO

Konferencijoje gvildenti klausimai, ar Lietuvoje yra brėžiamos naujos ribos religijos, sąžinės ir žodžio laisvei?

konfersiluvojeRugsėjo 7 d., simboliškai sutampant su Šv. Jono Pauliaus II apsilankymo Šiluvoje 30-mečio metinėmis, Šiluvoje vyko nacionalinė mokslinė konferencija „Religijos, sąžinės, žodžio laisvė ir jos ribos: Šiluvos deklaraciją apmąstant“, kuri buvo skirta paminėti ir aktualizuoti 2021 m. rugsėjo 12 d. paskelbtą Šiluvos deklaraciją, priminusią apie būtinybę gerbti pamatinius asmens ir visuomenės gėrius, tokius kaip žmogaus gyvybė nuo jo prasidėjimo iki natūralios mirties; vyro ir moters prigimtinis skirtingumas bei lygiavertiškumas; prigimtinė šeima ir tėvų teisė pagal savo dorovinius principus auklėti savo vaikus; sąžinės, religijos ir žodžio laisvė.

Ukrainos mokiniai – klasėse, nors už lango siaučia karas

klasNepaisant visko, daugelyje Ukrainos mokyklų ir universitetų prasidėjo nauji mokslo metai.

Rugsėjo 1 d. Ukrainoje prasidėjo mokslo metai, jau antrą kartą karo sąlygomis. Šalyje nėra nei vieno vaiko, kurio vienaip ar kitaip nepalietė ši tragedija. Daug vaikų ir jaunuolių jau niekada nebegalės lankyti mokyklos, nes jų gyvybes nutraukė karas: Ukrainos Generalinės prokuratūros duomenimis, iki 2023 m. rugpjūčio 30 d. žuvo 503 vaikai ir daugiau nei 1 117 buvo sužeisti. Beveik pusė milijono ukrainiečių vaikų turėjo pabėgti su tėvais, daugiausia su motinomis, į užsienį, kur jie buvo įtraukti į vietos švietimo sistemą. Tiems, kurie liko namuose, dabar tenka susitaikyti su tuo, kad Rusijos raketos ir toliau krenta į jų šalies žemę, negailėdamos nei vaikų darželių, mokyklų ar universitetų. Nuo Maskvos invazijos pradžios Ukrainoje nukentėjo 3 389 mokyklos ir universitetai – apgadinti pastatai, iš kurių 361 buvo visiškai sugriautas.

Popiežius: praplėskime žvilgsnį, matykime gėrį kituose

kituoseTrečiadienio, rugsėjo 6 d., rytą sveikindamas piligrimus, dalyvavusius Šv. Petro aikštėje vykusioje bendrojoje audiencijoje popiežius Pranciškus jiems kalbėjo apie pirmadienį pasibaigusią savo apaštališkąją kelionę į Mongoliją.

Šia proga jis dar kartą padėkojo visiems, kas pastarosiomis dienomis jį lydėjo malda, taip pat dėkojo jį pakvietusiems ir svetingai priėmusiems valdžios institucijų vadovams, vietos Bažnyčiai ir visai mongolų tautai.

Kard. P. Parolinas: negalime nesižavėti Mongolijos katalikais

mongoliKetvirtadienį prasideda 43-oji popiežiaus Pranciškaus apaštališkoji kelionė. Iki pirmadienio, rugsėjo 4 d., jis lankysis Mongolijos sostinėje Ulan Batore. Popiežių lydėsiantis jo valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolinas, kaip įrasta, kelionės išvakarėse davė interviu Vatikano radijui.

Popiežius keliauja į Mongoliją susitikti su tikinčiųjų bendruomene, kuri, nors yra labai maža, tačiau yra jaunatviškai gyva, žavi savo nepaprasta istorija ir savita sudėtimi, sakė kardinolas, pridurdamas, kad svarbus bus ir šios kelionės tarpreliginis aspektas, nes šalis turi seną budizmo tradiciją.

Popiežius: darykime paprastus dalykus su nepaprasta meile

meileTęsdamas katechezę apie apaštališkojo uolumo ir aistros skelbti Evangeliją pavyzdžius, šio trečiadienio, rugpjūčio 30 d., bendrosios audiencijos dalyviams popiežius Pranciškus priminė šventąją Kateri Tekakwithą, pirmąją Šiaurės Amerikos šventąją. Jos kanonizacijos iškilmei prieš 11 metų – 2012 m. spalio 21 d. – Šv. Petro aikštėje vadovavo popiežius Benediktas XVI.

Popiežius verslininkams: nauja ekonomika neįsivaizduojama be jūsų indėlio

ekonom„Šiandien neįmanoma įsivaizduoti kaip didinti bendrąjį gėrį, kitaip tariant, ekonominį ir socialinį gyvenimą, teisingumą, neturtingiausiųjų gyvenimo sąlygas, neatsižvelgus į verslininkus kaip į vystymosi ir gerovės kūrėjus. Jūs esate esminis visuomenės turtingumo, klestėjimo ir gerovės variklis“, – rašoma popiežiaus sveikinime Prancūzijos verslininkų tinklo (REF–MEDEF) susitikimo Paryžiuje dalyviams.

Ukrainos graikų apeigų katalikų vadovas: melskimės už dingusiuosius

ding„Rugpjūčio 30-ąją pasaulio bendruomenė mini Tarptautinę dingusių žmonių atminimo dieną. Tai, kad šiandien nieko nežinome apie tūkstančius dingusių Ukrainos žmonių, yra didžiulė mūsų tautos žaizda“, – sakė Ukrainos graikų apeigų katalikų didysis arkivyskupas Sviatoslavas Ševčukas pirmadienį paskelbtoje savo kassavaitinėje vaizdo žinioje.

Arkivysk. V. Paglia: maisto švaistymas – žmonijos gėda

pagliaPopiežiškosios gyvybės akademijos prezidentas arkivyskupas Vincenzo Paglia rugpjūčio 23–31 dienomis lankosi Pietų Amerikoje. Jo kelionės programoje numatyti susitikimai dviejose šalyse – Čilėje ir Argentinoje. Lankydamasis Čilės sostinėje Santjage arkivyskupas dalyvavo Jungtinių Tautų Maisto ir žemės ūkio organizacijos konferencijoje, skirtoje maisto švaistymo problemai.

Švč. Mergelės Marijos dangun ėmimo iškilmė (Žolinė)

dangunTomis dienomis Marija susiruošusi skubiai iškeliavo į Judėjos kalnyno miestą. Ji nuėjo į Zacharijo namus ir pasveikino Elzbietą. Vos tik Elzbieta išgirdo Marijos sveikinimą, jos įsčiose šoktelėjo kūdikis, o pati Elzbieta pasidarė kupina Šventosios Dvasios.

Popiežius: dalyvaukime darbo pasaulyje ir liudykime

liudyDarbas yra ne vien produktyvumas, bet ir būdas save realizuoti, bendradarbiauti su Dievu, mylėti artimą. Krikščionims svarbu tai liudyti tiems, kurie dirba, bet taip pat ir tiems, kurie prarado darbą arba negali jo rasti, pažymėjo popiežius, sveikindamas Ispanijos „Katalikų veikimo“ darbininkų draugijų (HOAC) suvažiavimą. 

Seulo arkivyskupas: PJD Seule 2027 m. suteiks naują vienybės Kristuje patirtį

seuleSeulo arkivyskupas Peteris Chungas Soonas labai džiugiai ir viltingai sutiko popiežiaus žinią apie būsimas PJD Pietų Korėjos sostinėje Seule. Pasak jo, tai suteiks naują skonį ir puikią galimybę išgyventi vienybę Kristuje.

Baigiantis PJD Lisabonoje, rugpjūčio 6 d., popiežius paskelbė, kad kitos Pasaulio jaunimo dienos vyks Seule 2027 m. Arkivyskupas Peter Chung Soon-taek džiaugiasi žinia, mato PJD kaip puikią  galimybę visiems, nes nors kultūra ir kalba skirtinga, galime jaustis kaip viena Dievo tauta.

Kard. F. Ambongo: PJD Afrikoje tebėra neįgyvendinama svajonė

afrikojeKardinolas iš Afrikos džiaugiasi Pasaulio jaunimo dienomis, bet ir neslepia nusivylimo, kad renginyje dalyvavo per mažai jaunimo iš Afrikos žemyno. Kardinolas Fridolinas Ambongo iš Kongo DR Vatikano radijui sakė esąs nusiminęs, kad surengti PJD Afrikoje tebėra neįgyvendinama svajonė.

Popiežiaus katechezė: jaunimas atvyko į Lisaboną susitikti su Kristumi!

kristumiRugpjūčio 9 d., po trumpos vasaros pertraukos ir kelionės į Portugaliją, vėl įvyko įprastinė popiežiaus Pranciškaus trečiadienio bendroji audiencija. Pranciškus priėmė kelis tūkstančius maldininkų Pauliaus VI audiencijų salėje Vatikane. Po įvadinės maldos, katechezės apie kelionę ir PJD Lisabonoje ir kalbinių grupių pasveikinimo, popiežius su maldininkais sukalbėjo „Tėve mūsų“ maldą ir suteikė apaštališkąjį palaiminimą.

Popiežius: šv. Pranciškaus regula – Jėzaus meilės druska

regulaItalų dienraštis „La Stampa“ išspausdino popiežiaus Pranciškaus pratarmę t. Zdzisławo Kijaso, teologo ir pranciškonų konventualų vienuolio, knygai „Knibždantis gyvenimu“ (itališkai „Brulicante di vita“) skirtai šv. Pranciškaus Asyžiečio regulos 800 metų jubiliejui.

Islamo centro ekologinė iniciatyva. Visi broliai, turintys vienus namus

islamoItalijos islamo kultūros centras surengė „Žaliosios mečetės“ dieną. Virš 100 savanorių – musulmonai, katalikai ir kitų tikėjimų atstovai tvarkė ir valė visą teritoriją aplink Didžiąją Romos mečetę.

Tai bendradarbiavimas, įgyvendinantis bendrą projektą – tiek brolybės, tiek draugystės, tiek bendro tikslo – rūpinimosi aplinka. Viso kvartalo gyventojai ir paprasti praeiviai su džiaugsmu sutiko šią iniciatyvą.

PJD Lisabonoje atminimo medalyje – šventųjų vainikas

pageTarp popiežiaus dovanų – PJD atminimo medalis, kurio buvo sukurtos trys versijos – iš bronzos, sidabro ir paauksuoto žalvario.

Kaip visų apaštalinių kelionių metu, taip ir šįkart Lisabonoje tradiciškai keičiamasi dovanomis. Tarp popiežiaus dovanų – PJD atminimo medalis, kurio buvo sukurtos trys versijos – iš bronzos, sidabro ir paauksuoto žalvario. Be įprasto popiežiaus herbo, atvirkštinė pusė dekoruota turtinga puošyba, pilna simbolių.

Popiežius jaunimui: Dievas jus myli tokius, kokie esate

popieziuskauneKetvirtadienio, rugpjūčio 3 d., vakarą popiežius Pranciškus susitiko su jaunuoliais, iš viso pasaulio atvykusiais į Lisabonoje vykstančias jaunimo dienas. Susitikimas vyko dideliame Eduardo VII parke Lisabonos miesto centre. Organizatorių duomenimis, dalyvavo maždaug pusė milijono jaunuolių.

„Brangūs bičiuliai, esate čia neatsitiktinai, – kreipėsi popiežius į jaunuolius, iš viso pasaulio atvykusius į Lisaboną švęsti PJD. – Viešpats pašaukė jus ne tik šiomis dienomis, bet nuo pat jūsų dienų pradžios. Jis pašaukė jus vardu.“

Lisabonoje pusė milijono jaunuolių pasitiko popiežių per katalikiško festivalio atidarymą

lisabona2Pusė milijono jaunuolių ketvirtadienį susirinko Lisabonos parke pasveikinti popiežiaus Pranciškaus per oficialią pasaulio katalikiškojo jaunimo festivalio atidarymo ceremoniją.

„Džiaugiuosi jus visus matydamas ir girdėdamas, kokį nuostabų triukšmą keliate! Tai verčia mane jausti jūsų užkrečiamą džiaugsmą“, – gimtąja ispanų kalba susirinkusiai miniai sakė pontifikas. 

Atlaidai Porciunkulėje 2023 metais

porciunPorciunkulėje (Asyžius), trečiadienį, rugpjūčio 2 d., pagal aštuonių šimtmečių tradiciją, švenčiami garsieji Šv. Pranciškaus atlaidai, vadinami Asyžiaus arba Porciunkulės atlaidais.

Atlaidų pradžios Mišias rugpjūčio 1 d., aukojo t. Massimo Fusarelli, Pranciškonų mažesniųjų brolių vyresnysis, o trečiadienį pagrindinėms atlaidų šv. Mišioms vadovaus nominuotasis kardinolas, pranciškonas arkivyskupas Pierbattista Pizzaballa, Jeruzalės lotynų patriarchas.

Lisabonoje prasidėjo Pasaulio jaunimo dienos

lisabona1Pasaulio jaunimo dienos Lisabonoje – tai visų pirma Portugalijos jaunimo nuopelnas, sakė Lisabonos patriarchas kardinolas Manuelis Clemente per rugpjūčio 1 d. Portugalijos sostinėje prasidėjusio didžiojo jaunų žmonių iš viso pasaulio susitikimo atidarymo proga surengtą spaudos konferenciją.

Kardinolas sakė, esąs įsitikinęs, kad ši daugybės tūkstančių jaunų žmonių ryžto, pasiaukojimo ir pasiryžimo tarnauti kitiems patirtis nepraeis veltui, bet paliks gilius pėdsakus Portugalijos Bažnyčios ir visuomenės gyvenime. Šie žmonės ateityje bus atsimenami, kaip 2023 metų Pasaulio jaunimo dienų karta.

Popiežius: rinkimės brangiausią perlą – Jėzų

perlaJėzus palyginime apie brangų perlą, dėl kurio Evangelijos pirklys pardavė viską, kad jį nusipirktų, kalba apie save: Jėzus yra tas brangusis gyvenimo perlas, kurio reikia ieškoti, kurį reikia atrasti ir įsigyti. Taip kalbėjo popiežius paskutinio liepos sekmadienio vidudienį prieš Marijos maldą kreipdamasis į tikinčiuosius, tarp kurių buvo daug jaunuolių, vykstančių į PJD Lisabonoje, susirinkusius Šv. Petro aikštėje.

Popiežius: blogis užvaldo tuomet, kai baimė sukausto širdį

blogisPopiežius pasiuntė sveikinimą Romos vikariatui ir vyskupijos tikintiesiems, taip pat municipalinei valdžiai, ketvirtadienio vakarą surengto mitingo proga, kuriuo buvo paminėtos 1993 m. naktį iš liepos 27-osios į 28-ąją Romos mieste įvykusių išpuolių prieš maldos namus 30-osios metinės.

Popiežius jaunimui Medžiugorjėje: nuo šiandienos pasirinkimų priklausys jūsų ateitis

priklausysPopiežius Pranciškus pasiuntė žinią Bosnijos ir Hercegovinos Medžiugorjės parapijoje šiomis dienomis vykstančio kasmetinio jaunimo susitikimo „Mladifest“ dalyviams. Šiemetinė jaunimo šventė Medžiugorjėje baigsis sekmadienį, liepos 30 d., likus vos porai dienų iki kito didžiojo jaunų žmonių susitikimo – Lisabonoje vyksiančių pasaulio jaunimo dienų.

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode