Sare roma
Procentai
RETRO

Popiežius: Sinodinė Bažnyčia yra visiems; Ji kviečia visus!

kvieciaKetvirtadienio rytą apie tūkstantis Bažnyčios Italijoje sinodinio kelio delegatų su vyskupais dalyvavo popiežius audiencijoje, kurios metų klausėsi jo samprotavimų apie Bažnyčios prioritetus jos santykiuose su visuomene sinodinio proceso kontekste: kaip įveikti priešiškumus ir atsiliepti į rūpesčius, apie dvasininkų ir pasauliečių dalyvavimą ir marginalizavimo patirtis.

Popiežius: mąstykime apie gyvybės stebuklą

gyvybes„Ši knyga siekia leisti skaitytojui pajusti kiekvieno iš mūsų atėjimo į pasaulį stebuklą ir džiaugsmą. Ji rodo, kaip gražu į gimstančią gyvybę žvelgti kaip į aukščiausios kiekvienam priklausančios teisės – teisės egzistuoti – turėtoją. Taip, tai grožis: gamta, kuri eina savo keliu, kelia nuostabą ir skatina rūpintis, saugoti ir priimti“, – rašo popiežius Pranciškus knygos „Gyvenimo stebuklas“ pratarmėje.

Kard. V. Nicholsas: ekumeninis dialogas pakeitė ir katalikus, ir anglikonus

pakeite„Kai buvau vaikas, negalėjome eiti į kitų krikščionių bažnyčias ar melstis su kitais krikščionimis“, – sakė Vestminsterio arkivyskupas kardinolas Vincentas Nicholsas. Interviu italų katalikų žinių agentūrai SIR jis pasidalijo komentarais apie tarpreliginius santykius Jungtinėje Karalystėje, ypač apie pasikeitusius katalikų ir anglikonų tarpusavio santykius.

Baltarusio kalinio diena: malda Romoje

romojeGegužės 21 d. Romos Rezurekcionistų bažnyčioje, minint Baltarusijos politinio kalinio dieną, Lietuvos ir Lenkijos ambasados prie Šventojo Sosto sukvietė draugus ir bendražygius melstis už kenčiančius ir persekiojamus brolius. XIX a. ši bažnyčia buvo tapusi mūsų regiono (Lenkijos, Lietuvos, Ukrainos, Baltarusijos) pabėgėlių prieglobsčiu.

Popiežius Pašaukimų šeimai: malda mus padaro Dievo veidrodžiais

padaroGegužės 22 dieną popiežius Pranciškus priėmė Pašaukimų šeimos, kurią įsteigė 1955 metais miręs ir prieš metus šventuoju paskelbtas italų kun. Giustino Maria Russolillo, narius. Kaip nurodo pats popiežiaus audiencijos dalyvių, kunigų ir pasauliečių asociacijos vardas – jų tikslas yra palydėti, puoselėti pašaukimus, kuriuos dovanoja Dvasia. Pranciškus pasidalijo keliomis įžvalgomis ta pačia tema.

Oficialu: popiežius lankysis Lisabonoje ir Fatimoje

lankysisLigi šiol tik neoficialus, nors paties popiežiaus ne kartą paminėtas jo ketinimas dalyvauti PJD Lisabona 2023, buvo patvirtintas oficialiai. Kartu pranešama apie rugpjūčio mėnesį vyksiančios apaštališkosios kelionės metu planuojamą Pranciškaus vizitą Fatimos Marijos šventovėje.

Šeštinių „Regina Coeli“: esame užtariami ir patys užtarkime

regina„Kodėl švenčiame Jėzaus pasitraukimą iš žemės? Jo atsisveikinimas atrodo liūdna akimirka, o ne kažkas, dėl ko reikėtų džiaugtis! Ir antrasis klausimas: ką Jėzus dabar veikia danguje, kodėl svarbu, kad jis ten būtų?“, – gegužės 20 dienos vidudienio maldos susitikime klausė popiežius, komentuodamas įvairiuose kraštuose švenčiamos Kristaus Žengimo į dangų iškilmės (Šeštinių) prasmę. 

Incidentas Vatikane: nuaidėjo šūvis

nuaidGegužės 18 dienos vakare į Vatikano miesto valstybės teritoriją neteisėtai įsiveržė automobilis, kuris buvo stabdomas šūviu, pranešė Vatikano spaudos salė. Niekas nenukentėjo. 

Medžiugorjė – ne šventovė, bet kas atvyksta iš pamaldumo, sulaukia malonių

medziuApaštališkasis vizitatorius Medžiugorjės parapijoje arkivyskupas Aldo Cavalli italų katalikų spaudai duotame interviu papasakojo apie savo darbą ir apie lūkesčius, susijusius su neseniai popiežiaus įsteigta institucija, kuri turi tirti tariamus ar galimus apsireiškimus bei ypatingas malones, kurių žmonės sulaukia tokiose vietose, kaip Medžiugorjė.

Popiežiaus valstybės sekretorius Reikjavike: tikslas – teisinga taika

teisingaNegalime pasyviai susitaikyti su tuo, kad agresija prieš Ukrainą tęsiasi. Visada pirmiausia atsiminkime žmones, kurie kenčia ir žūsta, sakė popiežiaus Valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolinas, dalyvaudamas gegužės 16–17 dienomis Reikjavike vykusiame Europos Tarybos valstybių ir vyriausybių vadovų aukščiausiojo lygio susitikime.

Popiežiaus katechezė. Didis misionierius šv. Pranciškus Ksaveras

didisTrečiadienio rytą Šv. Petro aikštėje susitikęs su piligrimais, atvykusiais į bendrąją audienciją, popiežius tęsė katechezę apie misionieriškojo uolumo pavyzdžius ir šį kartą kalbėjo apie šv. Pranciškų Ksaverą, kuris pagrįstai laikomas didžiausiu moderniųjų laikų misionieriumi ir, kartu su šv. Terese, yra katalikų misijų globėjas.

„Caritas Internationalis“ pirmininkas: niekas nebus pamirštas

pamirstas„Caritas Internationalis“ ir visa „Caritas“ organizacija yra antra pagal dydį humanitarinės pagalbos agentūra pasaulyje po Tarptautinio Raudonojo Kryžiaus. Taigi, ji gerai žinoma kaip profesionali nevyriausybinė organizacija (NVO), teikianti pagalbą žmonėms, atsidūrusiems sunkiose situacijose. Bet mes esame ne vien NVO, bet kažkas daugiau“, – „Vatican News“ komentavo Tokijo arkivyskupas Isao Kikuchi, naujasis „Caritas Internationalis“ pirmininkas, išrinktas gegužės 13 d.

Ukrainos prezidentui įteikta Karolio Didžiojo premija

karolioUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, po šeštadienį Romoje vykusių susitikimu su Italijos valstybės ir vyriausybės vadovais bei su popiežiumi Pranciškumi, išvyko į Vokietiją, kur sekmadienį Achene jam buvo įteikta Karolio Didžiojo premija.

Popiežius sekmadienio vidudienį: Šventoji Dvasia mus guodžia ir gina

guodziaŠeštojo Velykų sekmadienio Mišių Evangelijoje Jėzus pažada atsiųsti Globėją – Tiesos Dvasią, kuri pasiliks su mumis per amžius. Evangelistas Jonas vartoja graikišką žodį παράκλητος, kuris reiškia ne tik globėją, bet taip pat guodėją ir gynėją. Apie pastaruosius du Šventosios Dvasios apibūdinimus popiežius Pranciškus kalbėjo savo trumpoje katechezėje sekmadienį prieš vidudienio maldą.

Popiežius: karai niekuomet neatnešė žmonijai paguodos

paguodosPasaulis užmiršo enciklikos apie taiką pasaulyje „Pacem in Terris“ įspėjimą prieš šešis dešimtmečius, kad „nenumatytas ar nekontroliuojamas įvykis gali įskelti kibirkštį, kuri paleis karo mašiną“, pažymėjo popiežius žinioje akademinės konferencijos apie popiežius šv. Jono XXIII encikliką „Pacem in terris“ dalyviams.

Popiežius „Caritas Internationalis“: kiekvienas geras darbas yra amžinas

amzinasAudiencijoje apie 160 nacionalinių „Caritas“ organizacijų atstovaujančio „Caritas Internationalis“ generalinės asamblėjos dalyviams, susirinkusiems aptarti svarbiausių klausimų, išsirinkti naują generalinį sekretorių, popiežius Pranciškus įteiktose pastabose pažymėjo, kad jie niekada neturi išleisti iš akių pradinio įkvėpimo. Kitu atveju karitatyvinė veikla virs regimybe, apvalkalu, praras savo esmę. 

Popiežiaus audiencija mokslininkams: padėkite įveikti dabartines krizes

krizesGegužės 10 dieną Pranciškus audiencijoje priėmė mokslininkų grupę – Popiežiškosios mokslų akademijos surengto seminaro „Maistas ir humanitarinės krizės: mokslas ir prevencijos bei padarinių švelninimo politika“ dalyvius.

Pasak popiežiaus, temos reikšmingumas yra akivaizdus, nes kalbama apie daugybės brolių ir seserų, neturinčių pakankamai gero maisto, kančių palengvinimą. Seminaro rengėjai pažymėjo, kad maisto gamybos ir tiekimo grandinių sutrikdymo, lemto karų ir konfliktų, gamtinių veiksnių, ligų ir ekonominių svyravimų bei korupcijos kombinacija, pasekmės liečia virš trijų milijardų žmonių.

Kad turėtume drąsos eiti pirmyn, kartais reikia pažvelgti atgal

drasosKnyga „Katalikų Bažnyčia ir Koptų Ortodoksų Bažnyčia. 50–asis Pauliaus VI ir Šenūdos III susitikimo jubiliejus (1973–2023)“ yra dokumentų rinkinys apie reikšmingesnius koptų ir katalikų suartėjimo ir dialogo momentus. Bendrą pratarmę knygai parašė popiežius Pranciškus bei koptų patriarchas popiežius Tavadrosas II.

J. Navaras Valsas: šv. Jonas Paulius II iš arti

artiIspanijoje išleisti prieš keletą metų mirusio Joaquino Navaro Valso, buvusio ilgamečio popiežiaus šv. Jono Pauliaus II atstovo spaudai, atsiminimai – 600 puslapių veikalas „Mano metai su Jonu Pauliumi II“.

„Editorial Planeta“ leidyklos leidinio autorius, vadovavęs Šventojo Sosto Spaudos salei nuo 1984 iki 2006 m., buvo viena iš žinomiausių Vatikano asmenybių per ilgą Jono Pauliaus II pontifikatą.

Kinijos katalikai švenčia Marijos mėnesį

kinijosŠventojo Sosto evangelizacijos dikasterijos misijų žinių agentūra „Fides“ atkreipia dėmesį į liaudies pamaldumo tradicijas Kinijoje, susijusias su Dievo Motinai skirtu gegužės mėnesiu.

Kinijos katalikų gausiai lankomoje Lušano Dievo Motinos šventovėje, esančioje Lušano kalnuose, Dziangsi provincijoje, Kinijos pietrytinėje dalyje, kasmet gegužės pradžioje palaiminamos Švč. M. Marijos statulėlės, kurios po to nešamos į parapijų bažnyčias. Šiomis „kelionėmis“ atkartojama Mergelės Marijos kelionė iš Nazareto pas „Judėjos kalnyno mieste“ gyvenusią jos giminaitę Elzbietą. Pirmąjį gegužės šeštadienį ir sekmadienį Kinijoje taip pat paprastai teikiami diakonato ir kunigystės šventimai.

Popiežius: mylėkime Jėzų ir būkime jo meilės ženklai

mylekimePopiežius Dangaus Karalienės maldos proga sekmadienį, gegužės 7 d., apmąstė Jėzaus paskutinės prieš mirtį kalbos tekstą iš penktojo Velykų sekmadienio Evangelijos skaitinio. Jėzus kreipiasi į išsigandusius mokinius juos ramindamas, kviesdamas nebijoti.

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode