Sare roma
Procentai
RETRO

Popiežius JT agentūrai: pagalba tegul nevirsta ideologine kolonizacija

nevirstaPopiežius Pranciškus pasveikino 43-iosios JTO Žemės ūkio ir maisto agentūros (FAO), kurios centrinė būstinė Romoje, asamblėjos dalyvius. Šventasis Tėvas padėkojo už tai, kas daroma, kad pasaulyje būtų mažiau badaujančių, meldė Dievo palaiminimo, bet taip pat ragino vengti pradinių intencijų keitimo ir nepaversti pagalbos programų ideologine kolonizacija.

M. Zuppi apie karo ir taikos iššūkius Ukrainoje

issukiusKol kas nėra taikos ar tarpininkavimo plano, o didelis troškimas, kad liautųsi smurtas ir būtų apsaugos žmonių gyvybės, pradedant nuo pačių mažiausių, pareiškė kardinolas M. Zuppi, ką tik sugrįžęs į savo vyskupiją po popiežius taikdarystės misijos Maskvoje.

Popiežiaus mintys Marijos maldos įžangoje: Kokia mano pranašystė?

„Kas priima pranašą dėl to, kad jis pranašas, gaus pranašo užmokestį“ – sako Jėzus tryliktojo eilinio sekmadienio Mišių Žodžio liturgijoje.

Kai kas įsivaizduoja pranašą kaip ateitį nuspėjantį burtininką, bet krikščionis netiki prietarais, būrimu iš kortų ar iš delno, horoskopais ar kitais panašiais dalykais. Kiti pranašais vadina praeities veikėjus, gyvenusius dar prieš Kristų, kad išpranašautų jo atėjimą. Tačiau Jėzus dar šiandien tvirtina, kad pranašus reikia priimti. Tai reiškia, kad jų yra. Tačiau kas jie?

Popiežius mokslininkams: ir jūs kurkite brolybę

brolybeBirželio 30–liepos 1 dienomis Teramo universitete vyksta konferencija „Mokslas dėl taikos: naujieji pažinimo mokiniai ir mokslinis metodas pokyčių epochoje“. Konferenciją surengė minėtas universitetas, Teramo–Atri vyskupija, Popiežiškoji mokslų akademija ir Italijos švietimo ministerija. Konferencijos dalyvius laišku pasveikino popiežius Pranciškus.

Petras – ne supermenas, o patikimas atsparos taškas

popiezius„Petras ir Paulius buvo tikri žmonės, o šiandien mums kaip niekad reikia tikrų žmonių“, – pažymėjo popiežius ketvirtadienį, birželio 29 d, šv. Petro ir Pauliaus iškilmės proga kreipdamasis į vidudienio maldos dalyvius Šv. Petro aikštėje.

„Petro, kaip ir Pauliaus bei visų šventųjų asmenyje matome, kad Dievas per savo malonę padaro mus stiprius, per savo meilę mus suvienija ir per savo gailestingumą mums atleidžia“, – sakė Romos vyskupas Pranciškus.

Apaštalų Petro ir Pauliaus iškilmės homilija: atsakymas į svarbiausią klausimą

homilij1„O kuo jūs mane laikote?“, – klausia Jėzus savo mokinių. Kaip į šį esminį, didįjį gyvenimo klausimą, kurį Viešpats užduoda kiekvienam iš mūsų, atsako Petras ir Paulius, išties mylėję Viešpatį, Bažnyčios tikėjimo kolonos, birželio 29 iškilmės, skirtos šiems dviem apaštalams, homilijoje klausė popiežius Pranciškus, vadovavęs Šv. Petro bazilikoje aukotoms Mišioms.

Seminaras, skirtas nepilnamečių ir pažeidžiamų suaugusių apsaugai nuo seksualinio išnaudojimo

Birželio 28-29 d. Panevėžyje vyksta seminaras, skirtas nepilnamečių ir pažeidžiamų suaugusių apsaugai nuo seksualinio išnaudojimo. Jį veda žymus šios srities specialistas, Tikėjimo mokymo dikasterijos oficiolas, kanonų teisės daktaras prel. Jorge Bertomeu i Farnós. Prel. J. Bertomeu i Farnós vadovaujami seminarai rengti jau daugelyje pasaulio valstybių. Seminarų metu svarstomi aktualūs dvasiniai, pastoraciniai, teisiniai, psichologiniai ir kt. nepilnamečių ir pažeidžiamų suaugusiųjų apsaugos nuo seksualinio išnaudojimo klausimai, šio pobūdžio nusikaltimų prevencija, saugios aplinkos Bažnyčioje kūrimas ir užtikrinimas.

Popiežius: krikščionių vienybė kuriama einant kartu

popiePrieš trečiadienio, birželio 28-osios, bendrąją audienciją popiežius Pranciškus susitiko su Katalikų Bažnyčios ir Kristaus mokinių (Krikščionių Bažnyčios) dialogo tarptautinės komisijos nariais, jiems pasakė kalbą apie Šventosios Dvasios vaidmenį krikščionių vienybės kelyje.

Popiežius meldė už žuvusias kalines, priminė E. Orlandi dingimo sukaktį

kalinesBirželio 25 dienos vidudienio maldos susitikime popiežius Pranciškus paminėjo du epizodus: 46 gyvybes nusinešusį žiaurų susirėmimą moterų kalėjime Hondūre, įvykusį birželio 20-ąją, ir Vatikano tarnautojo dukters penkiolikmetės Emanuelos Orlandi mįslingo dingimo 40 metų sukaktį – dingimo aplinkybių tyrimas dar nebaigtas. 

Šventasis Sostas: Ukrainos troškimas gyventi stipresnis už karo destrukciją

dosnuŠventojo Sosto atstovas Ukrainos atstatymo konferencijoje išsakė susižavėjimą ukrainiečių didvyriškumu – tiek tų, kurie gina savo tėvynę, tiek tų, kurie karo priversti išvykti sugrįžo, ar žada grįžti, kad atstatytų kraštą. P. R. Gallagheris reiškė viltį, kad konferencija Londone birželio 21–22 d. bus „vilties ir solidarumo šaltinis ir mūsų nepajudinamo įsipareigojimo Ukrainos žmonėms liudijimas“.

Popiežius: rodykime dosnų, bet ne demonstratyvų solidarumą

dosnu„Solidarus dosnumas dažnai yra vienintelis konkretus atsakas į neteisybę ir skausmą, kurie slegia daugybę žmonių. Ačiū jums, draugai, kad įsipareigojote aktyviam solidarumui, kuris padeda užgydyti žaizdas ir yra tarsi švelnus prisilietimas prie kenčiančiųjų veido. Tai prisilietimas, kuris konfliktų gaudesyje sugrąžina viltį“, – rašo popiežius Pranciškus Rytų Bažnyčias remiančios asociacijos ROACO nariams įteiktoje kalboje.

Popiežius pavedė viso pasaulio jaunimą šv. A. Gonzagai

pasaulioTrečiadienio žinutėje socialinių tinklų erdvėje popiežius Pranciškus priminė šv. Aloyzą Gonzagą jo liturginio minėjimo birželio 21 d. proga.

„Šiandien minime šv. Aloyzą Gonzagą, katalikiško jaunimo globėją. Jis buvo Dievo ir artimo meilės kupinas jaunuolis“, – parašė tviterio paskyroje Pranciškus, primindamas, kad šventasis mirė Romoje būdamas labai jaunas, slaugydamas ligonius maro metu. „Jo užtarimui pavedu viso pasaulio jaunimą“, – pažymėjo paskyroje Pranciškus.

Europos Bažnyčios: neramina kai kurių Bažnyčių parama karui

neramina„Bažnyčios, dalyvaujančios Europos ateities kūrime, turi būti išradingos ir drąsios, pasitikinčios savimi, bet ne arogantiškos, įsiklausančios, ne vien kalbančios, žvelgiančios su pasitikėjimu, be nerimo, pilnos vilties, ne vien paprasto optimizmo“, – rašoma baigiamajame Europos Bažnyčių Konferencijos asamblėjos Taline pareiškime, paskelbtame birželio 20-ąją.

Bažnyčios dėmesys Ukrainai, Šv. Žemei, Turkijai, Iranui, Etiopijai

iranuiBirželio 19–22 dienomis Romoje vyksta Rytų Bažnyčių dikasterijos plenarinė asamblėja. Valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolinas antradienio sesijoje kalbėjo apie diplomatinius Šventojo Sosto veiksmus Ukrainos, Artimųjų Rytų ir Etiopijos atžvilgiu. Asamblėją vainikuos susitikimas su popiežiumi Pranciškumi. Apžvelgta situacija Ukrainoje, Šventojoje Žemėje, Turkijoje, Irane, išklausyti jaunuoliai, atvykę iš 13 šalių Rytų Bažnyčių – tai pagrindiniai asamblėjos akcentai.

Popiežius parašė laišką B. Pascalio gimimo 400 metų sukakties proga

laiskaPrieš 400 metų – 1623 m. birželio 19 d. – gimė prancūzų filosofas, teologas, matematikas ir fizikas Blaise’as Pascalis. Šia proga popiežius Pranciškus parašė apaštališkąjį laišką „Sublimitas et miseria hominis“ („Žmogaus didybė ir skurdas“). Pirmadienio rytą jis buvo pristatytas Vatikano spaudos salėje.

Popiežius: reikia praleisti daugiau laiko su Viešpačiu per Mišias ir adoracijas

praleistiKai kurie katalikai mano, kad Eucharistija yra labiau simboliškas, o ne realus Viešpaties buvimas tarp mūsų. Iš tiesų, Eucharistija yra daugiau nei simbolis – Eucharistija yra realus ir meilės kupinas Viešpaties buvimas, pasakė pirmadienį popiežius Pranciškus per audienciją JAV nacionalinio eucharistinio kongreso rengimo komiteto nariams.

S. Cichanouskaja: diktatūros bijo tikėjimo žmonių

diktaBirželio 14–20 dienomis Taline vykstančioje Europos Bažnyčių Tarybos generalinėje asamblėjoje vieną iš pagrindinių pranešimų skaitė Baltarusijos opozicijos lyderė Svjatlana Cichanouskaja, ne kartą citavusi popiežiaus Pranciškaus encikliką „Fratelli tutti“ ir brolybės idėją. „Religinių bendruomenių, Bažnyčios ir pavienių krikščionių vaidmuo skatinant taiką visuomenėje, viltį tironijos sąlygomis ir prisidedant prie demokratinių permainų yra svarbus“, – sakė ji. 

Popiežius JT Saugumo tarybai: taika yra įmanoma, jei tikrai jos norime

norimeŠventojo Sosto valstybės sekretoriato antrojo skyriaus, atsakingo už santykius su valstybėmis ir tarptautinėmis organizacijomis, vadovas arkivyskupas Paulas Richardas Gallagheris birželio 14 d. popietę Jungtinių Tautų Organizacijos rūmuose Niujorke perskaitė popiežiaus Pranciškaus kalbą JT Saugumo tarybai.

Taline vyksta Europos Bažnyčių Tarybos (CEC) asamblėja

baznyciuBirželio 14 dieną Estijos sostinėje Taline prasidėjo ir iki birželio 20 dienos tęsis Europos Bažnyčių Tarybos generalinė asamblėja, sukviečiama kas penkerius metus. Jos leitmotyvas kviečia „Su Dievo palaiminimu kurti ateitį“. Generalinę asamblėją globoja Estijos Bažnyčių tarybos ir Europos Bažnyčių tarybos narės: Estijos Liuteronų Bažnyčia ir Estijos Ortodoksų Bažnyčia.

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode