Procentai
RETRO

PJD – proga atnaujinti Bažnyčios bendravimo su jaunimu būdus

budusJau tik savaitė iki Pasaulio jaunimo dienų Lisabonoje pradžios. Apie pasirengimus šiam didžiajam tarptautiniam įvykiui, kuriame dalyvaus šimtai tūkstančių jaunuolių iš viso pasaulio, pasakoja PJD organizacinio komiteto vadovas, Lisabonos vyskupas augziliaras Americo Aguiaras, kuris per rugsėjo 30 d. vyksiančią konsistoriją taps kardinolu.

Mirė kunigas Remigijus Gaidys 1965 – 1991 – 2023

kungaidys2023 m. liepos 22 d., po sunkios ligos, Marijampolės ligoninėje, mirė kunigas Remigijus Gaidys.

Kun. Remigijus Gaidys gimė 1965 m. liepos 18 d. Jonavoje.

1972 – 1983 m. mokėsi Jonavos IV vidurinėje mokykloje.

1986 – 1990 m. studijavo Kauno tarpdiecezinėje kunigų seminarijoje. Dar būdamas klieriku įstojo į Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo kunigų marijonų vienuoliją.

Popiežius: labai reikia ištikimo ir drąsaus pašvęstųjų liudijimo

liudijimoPopiežius Pranciškus pirmadienį, liepos 24 d., privačiose audiencijose priėmė Virginia Raggi, buvusią Romos merę, Ugandos ministrę pirmininkę Robinah Nabbanja, Pasaulinės sveikatos organizacijos generalinį direktorių Tedros Adhanom Ghebreyesus ir Marijos Nekaltojo prasidėjimo misionierių klaretiečių kongregacijos atstoves.

Senoliai popiežiaus akivaizdoje įteiks jaunimui PJD kryžių

pjdLiepos 23-osios rytą, Pasaulinės pagyvenusių žmonių – senelių ir senolių – dienos proga, popiežius aukos šv. Mišias Šv. Petro bazilikoje, pasakys homiliją. Po Mišių, Romos vidudienį, popiežius su tikinčiaisiais kalbės tradicinę Marijos maldą bazilikos aikštėje, kreipsis į maldos dalyvius.

Padėkota Dievui už 25-erius tarnystės metus

sidabrinisjubLiepos 19 d. 12 val. Sedos Švč. Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius ir dar 24 kunigai aukojo Padėkos šv. Mišias už sidabrinį kunigiškos tarnystės jubiliejų švenčiančius: parapijos kleboną kun. Virginijų Palionį bei Skuodo parapijoje tarnaujantį kun. Sigitą Žilį. Maldoje prisimintas ir jau amžinybėn iškeliavęs kurso draugas kun. Antanas Pryšmantas bei Ukrainoje dirbantis arkivyskupas Visvaldas Kulbokas.

Šventojo Sosto ir Kazachstano santykiai. Įsigaliojo papildoma sutartis

sutartis2022 metais Šventasis Sostas ir Kazachstanas pasirašė naują, papildomą sutartį, pagal kurią Kazachstanas įsipareigojo plačiau atverti duris katalikų pastoracijos darbuotojams iš užsienio. Š. m. liepos 19 d., Šventojo Sosto Spaudos salė informavo, kad jau atliktos visos papildomo susitarimo ratifikavimo procedūros. Kitaip tariant, papildoma sutartis įsigaliojo tą pačią liepos 19 d.

Popiežius priėmė piligrimų grupę iš Lenkijos

lenkijos1Pirmadienio, liepos 17 d., popietę popiežius Pranciškus priėmė apie 150 piligrimų iš Lenkijos, Romoje dalyvavusių bendruomenės „Šviesa ir gyvenimas“ rekolekcijose, kurioms vadovavo Lodzės arkivyskupas Grzegorzas Ryś, vienas iš būsimųjų naujų kardinolų.

Pamirštas karas Sudane

sudanePopiežius Pranciškus nuolatos primena, kad pasaulyje liepsnoja vadinamieji „pamiršti karai“. Tai karai, kurie beveik nepatenka į tarptautinės bendruomenės dėmesį, nes vyksta tolimuose, neturtinguose, geopolitiškai nesvarbiuose kontekstuose. Tačiau žmogiška kančia dėl to dar didesnė, nes silpniausieji negali viltis jokios pagalbos. Vienas iš tokių karų liepsnoja Sudane.

Sekmadienio vidudienio malda: ką ir kaip sėjame?

sejameSekmadienio vidudienio susitikime popiežius Pranciškus kalbėjo apie sėjėjo palyginimą, kurį perteikė evangelistas Matas (Mt 13, 1–23). Viešpats yra sėjėjas, o mes – dirva, kurion byra jo barstoma sėkla – Dievo žodis. Popiežius taip pat atkreipė dėmesį į kelias kasdienes situacijas, kuriose vyksta nuolatinis sėjos darbas.

E. Orlandi byla. Vatikanas nori tiesos, išpažinties slaptumas nepažeistas

nepazŠventasis Sostas dalijasi Orlandi šeimos troškimu sužinoti visą tiesą apie mįslingai dingusią Vatikano tarnautojo dukterį, pažymėjo Vatikano spaudos salė trečiadienį, liepos 12 d., paskelbtame komunikate. 1983 m. penkiolikmetė Emanuela Orlandi Romoje dingo ar buvo pagrobta. Vatikano prokuratūra šiemet pradėjo ikiteisminį tyrimą, o popiežius užtikrino artumą mergaitės artimiesiems.

Naujasis Tikėjimo mokymo dikasterijos prefektas: nepriimu vieno būdo mąstyti (II)

prefektasLiepos 9 dieną italų dienraštyje La Repubblica paskelbtame interviu su Victoru Manueliu Fernandezu, naujuoju Tikėjimo mokymo dikasterijos prefektu iš Argentinos, ką tik paskirtu kardinolu, šis pakartojo: „Pranciškus pažymi, kad doktriną reikia puoselėti ne tiek kontroliuojant, baudžiant, draudžiant, bet visų pirma auginant jos supratimą, gilinant ją“, dialoge su teologais ir pasauliu.

Naujasis Tikėjimo mokymo dikasterijos prefektas: teologija tarnauja Asmeniui (I)

asmeniuiTikėjimo mokymo dikasterija tradiciškai turi didelį vaidmenį Romos Kurijoje, jos vadovams tenka sunkios ir delikačios pareigos, o šiuo metu – taip pat užduotis pertvarkyti dikasterijos veiklą pagal naujosios Romos kurijos konstitucijos prioritetus. Apie tai ir apie kitus dalykus – argentiniečio arkivyskupo, kuris yra tarp naujai paskirtų kardinolų, kaip liepos 9-ąją pranešė pats popiežius, Víctoro Manuelio Fernandezo interviu.

Vidudienio malda. Mūsų gyvenimas kupinas Dievo gerumo ženklų

gerumo„Aš šlovinu tave, Tėve, dangaus ir žemės Viešpatie, kad paslėpei tai nuo išmintingųjų ir gudriųjų, o apreiškei mažutėliams (Mt 11, 25)“. Apie kokius paslėptus dalykus kalba Jėzus šioje gražioje maldoje? Ir kas tie mažutėliai, kurie moka juos priimti, liepos 9 dienos vidudienio maldos susitikime, aptardamas dienos Evangelijos skaitinį, klausė popiežius Pranciškus.

P. Parolinas: humanitariniai veiksmai gali atverti kelius į taiką

kelius„Ukrainos taika turės būti teisinga taika“, – pabrėžė ketvirtadienio, liepos 6 d., interviu Italijos televizijai Popiežiaus valstybės sekretorius Pietro Parolinas. Kardinolas teigiamai įvertino labai svarbią kardinolo M. Zuppi misiją Kyjive ir Maskvoje ir pažymėjo, kad Rusijos atstovai įsidėmėjo Šventojo Sosto norą padėti sugrąžinti iš Ukrainos išvežtus vaikus.

Pasaulinės pagyvenusių žmonių dienos naujienos

pagyvApaštališkoji penitenciarija suteikė visuotinius atlaidus Pasaulinės dienos proga visiems liepos 26 d. dalyvausiantiems popiežiaus Mišiose Šv. Petro bazilikoje ir dienos minėjimo Mišiose vyskupijose, šią dieną virtualaus bendravimo priemonėmis ar betarpiškai aplankysiantiems vargstančius pagyvenusius žmones, taip pat sergantiems ir nejudantiems senoliams, kurie dvasinėje vienybėje dalyvaus Pasaulinės dienos apeigose.

Po tyrimo apie nepakantą krikščionims – Izraelio politiko pažadas

pazadas„Kai mes pradėjome šį tyrimą, neįsivaizdavome, kokia yra paplitusi panieka krikščionims Izraelyje. Pakako vienos dienos pesirengus kunigu, kad susidurčiau su įvairiais neapykantos ir pažeminimo gestais ir būti apspjaudytam. Ir niekas mūsų neparengė tam, su kuo susidūrėme dienos pabaigoje“, – rašo žydų žurnalistas Yossi Eli, pristatydamas „Channel 13“ birželio 24 dieną transliuotą reportažą „Viena kunigo diena“.

Popiežiaus potvarkiu įsteigta Naujųjų kankinių komisija

komisijaLiepos 3 diena datuotu laišku popiežius Pranciškus įsteigė „Naujųjų Kankinių – Tikėjimo liudytojų komisiją“, veiksiančią prie Šventųjų skelbimo kongregacijos. Minint garsius Bažnyčios šventuosius, nukankintus pirmaisiais amžiais, popiežius ne kartą yra pabrėžęs, jog daug krikščionių tampa kankiniais šiandien – netgi daugiau nei pirmųjų persekiojimų metu. Dera išsaugoti jų atmintį, kad ji mus įkvėptų.

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode