Sare roma
Procentai
RETRO

Palaiminimas – neužtrenktos durys, galimybė, pradžia

baznyciaafbŠventojo Sosto komunikacijos dikasterijos redakcijų direktorius Andrea Tornielli paskelbė tekstą, kuriame komentuoja Tikėjimo mokymo dikasterijos deklaraciją „Fiducia supplicans“ dėl palaiminimų pastoracinės reikšmės. Pasak jo, kalbat apie šį dokumentą, reikia atsiminti esminį žmogaus tikėjimo ir santykio su Kristumi bruožą – malonės veikimo pirmumą.

„Niekas negali ateiti pas mane, jei mane pasiuntęs Tėvas jo nepatraukia“, – sako Jėzus.  Perfrazuodamas šiuos žodžius šv. Augustinas tvirtino: „Nemo venit nisi tractus“ – niekas neateina pas Jėzų, jei jis jo į save nepatraukia. Tai ta pati trauka, apie kurią kalbėjo ir Benediktas XVI, primindamas, kad tikėjimo plitimo ištakose visada yra malonės veikimas.

Konstantinopolio patriarchatui pavaldūs stačiatikiai Kalėdas švęs gruodžio 25-ąją

stac

Konstantinopolio patriarchatui pavaldūs stačiatikiai Kalėdas švęs ne pagal senąjį, o pagal naująjį kalendorių – gruodžio 25-ąją.

Siekdama atsiriboti nuo Rusijos kiek anksčiau šįmet tokį patį sprendimą priėmė ir Ukraina, kurios daugumą tikinčiųjų sudaro ortodoksai. Pagal senąjį kalendorių, Kalėdos švenčiamos sausio 7-ąją.

Kaip BNS trečiadienį sakė kunigas Gintaras Sungaila, šiuo sprendimu siekiama „patogiau gyventi Lietuvoje ir harmonijoje su dauguma Europos bei Vakarų pasaulio krikščionių ortodoksų“.

Popiežius: prakartėlė teprimena Šventosios Žemės kančias

popiez„Kaip galima numatyti, šių metų Kalėdos Betliejuje ir visoje Jėzaus gimimo žemėje bus išgyvenamos su skausmu, po gedulo ženklu, be piligrimų ir be švenčių. Per ateinančias šventes nepalikime jų vienų, lydėkime malda ir konkrečiais darbais“, – paragino šeštadienį popiežius per susitikimą su „Gyvosios prakartėlės“ iniciatyvos dalyviais iš visos Italijos.

Pranciškus vylėsi, jog gyvosios prakartėlės procesija į Didžiąją Švč. M. Marijos baziliką Maria Maggiore Romoje šeštadienio, gruodžio 16–osios popietę, visiems primins, kad Betliejaus kančios yra atvira žaizda Artimųjų Rytų regionui ir visam pasauliui.  

Popiežiaus interviu Meksikos televizijai: „Senatvė neateina viena“

meksikosPranciškus nesvarsto galimybės trauktis iš popiežiaus tarnystės, tačiau meldžia Viešpatį, „kad ištartų „Gana!“, bet kuriuo momentu, tada, kai jis to panorės“. Mintimis apie mirtį, laidojimą ir kitų metų planus popiežius dalijosi Meksikos televizijos N+ gruodžio 12 d. transliacijoje. Su popiežiumi kalbėjosi žurnalistė Valentina Alazraki, ilgametė korespondentė Vatikane.

Popiežius kreipėsi į krikščionis darbininkus

darbinGruodžio 13 dieną popiežius Pranciškus pasidalijo keliomis mintimis jam brangia tema – apie darbą, kuris nėra vien būdas užsidirbti algą, bet ir savęs realizavimo bei dalyvavimo visuomenės gyvenime kelias. Sveikindamas Italijos krikščionių darbininkų asociacijos (ACLI) narius, ypač jaunus, dalyvaujančius konferencijoje apie darbą, popiežius pasitelkė statybos aikštelės įvaizdį.

Krikščioniškos vertybės ir Europarlamento rinkimai

manuelis„Kaip krikščionys norime kartu apmąstyti krikščioniškų vertybių vaidmenį Europos dabarčiai ir ateičiai artėjant Europos Parlamento rinkimams. Neabejotina, kad krikščionių tikėjimas motyvavo bendros Europos projektą nuo pat jo pradžios ir yra pašauktas tai daryti toliau per jos institucijose dirbančių krikščionių įsipareigojimą“, – sako Europos Sąjungos vyskupų konferencijų komisijos (COMECE) generalinis sekretorius kun. Manuelis Barriosas Prieto.

Tikėjimo mokymo dikasterijos paaiškinimas dėl mirusiųjų pelenų

kapaiTikėjimo mokymo dikasterija atsakė į Bolonijos arkivyskupo kardinolo Matteo Zuppi pateiktus du klausimus, susijusius su kremuojamų mirusiųjų pelenų saugojimu.

Kardinolas klausė, ar, nepažeidžiant kanonų teisės kodekso draudimo išbarstyti mirusiojo pelenus, galima įsteigti apibrėžtą ir nuolatinę vietą, kurioje kartu (kaip bendrame kape) būtų kaupiami ir saugomi pakrikštytų mirusiųjų pelenai. Taip pat ar galima leisti šeimai dalį mirusio šeimos nario pelenų laikyti mirusiojo istorijai reikšmingoje vietoje?

Pranciškaus kunigystės sukaktis

popieziusvatocanmediaGruodžio 13 d., sukanka popiežiaus Pranciškaus kunigystės šventimų 54-osios metinės. 1969 m. gruodžio 13 d. Jėzaus Draugijos narį Jorge Mario Bergoglio kunigu įšventino Kordobos (Argentina) arkivyskupas Ramonas Jose Castellano.

Popiežius priėmė Pasaulio jaunimo dienų Lisabonoje organizatorius

popizprancKetvirtadienį, lapkričio 30 d., popiežius Pranciškus susitiko su portugalais katalikais, kurie priklausė organizaciniam komitetui, rengusiam šių metų vasarą Lisabonoje vykusias Pasaulio jaunimo dienas. Kartu su grupe kunigų ir pasauliečių, tarp kurių buvo daug jaunų žmonių, popiežiaus audiencijoje dalyvavo ir PJD organizaciniam komitetui vadovavęs buvęs Lisabonos vyskupas augziliaras kardinolas Americo Aguiaras.

Šv. Teresė iš Lizjė – šiuolaikinė šventoji ir žmonijos paveldas

tereseLapkričio 27 d, JT švietimo, mokslo ir kultūros organizacijos (UNESCO) būstinėje Paryžiuje iškilmingu aktu paminėtos Bažnyčios mokytojos šv. Teresės iš Lizjė gimimo 150-osios metinės. UNESCO pakvietė į renginį tema: „Teresės Lizjietės gyvenimas ir visuotinė žinia: jauna moteris, Bažnyčios mokytoja ir Pasaulio mokytoja“.

Popiežiaus katechezė: Dievas pašaukia vienus, kad pasiektų visus

pasiektu„Evangelija skirta visiems, ne vien tik mums!“ – pažymėjo popiežius trečiadienio bendrosios audiencijos katechezėje. Prieš savaitę Pranciškus katechezėje pabrėžė krikščioniškojo skelbimo džiaugsmo aspektą, šį trečiadienį priminė antrąjį: Evangelijos skelbimas yra skirtas visų džiaugsmui! Lapkričio 22 d., audiencijoje dalyvavo piligrimai iš Šiaulių vyskupijos.

Išleistas Pranciškaus kalbų ir raštų apie prakartėlę rinkinys

rinkinys1223 metų Kalėdų naktį šv. Pranciškus Asyžietis nedidelėje Grečo (Greccio) miestelio, 100 kilometrų nuo Romos, grotoje įrengė savo pirmąją prakartėlę. Vatikano leidykla išleido knygą, kurioje surinkti popiežiaus Pranciškaus pasisakymai raštu ir žodžiu apie šią gražią 800 metų tradiciją.

Pranciškus ne kartą kvietė tikinčiuosius, ypač šeimas, ją praktikuoti arba atgaivinti, jei pamiršo, ir norėdamas tai paskatinti, kaip primena pratarmėje pats Pranciškus, paskelbė laišką apie prakartėlės prasmę „Admirabile signum“.

Popiežiaus žinia jaunimui: „Džiaukitės viltyje“

jaunimuiAntradienį, lapkričio 14 d., paskelbta popiežiaus žinia XXXVIII Pasaulinei jaunimo dienai, kuri minima visose katalikų Bažnyčios vyskupijose Kristaus, Visatos valdovo sekmadienį, lapkričio 26 d.

Dienos tema – „Džiaukitės viltyje!“ (žr Rm 12,12) – yra žodžiai iš apaštalo šv. Pauliaus laiško Romiečiams. Popiežius žinioje prašė jaunimo būti vilties žiburiais ir nebijoti skleisti jos šviesą savo aplinkoje. „Nebijokite su visais dalintis Prisikėlusio Kristaus viltimi ir džiaugsmu. Saugokite jumyse įžiebtą kibirkštį, bet tuo pačiu ją dovanokite kitiems.“ Anot Pranciškaus, krikščionys negali pasilaikyti Kristaus vilties vien tik sau, kaip gražaus prisiminimo, nes ji skirta visiems.

Popiežiaus audiencija Lietuvos Seimo pirmininkei

audiencija1Popiežius Pranciškus pirmadienį, lapkričio 13 d., audiencijoje priėmė Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkę Viktoriją Čmilytę-Nielsen.

Po Pranciškaus audiencijos Seimo pirmininkę ir jos lydimą delegaciją priėmė Valstybės sekretorius P. Parolinas. Seimo pirmininkę susitikimuose Vatikane lydėjo R. Kačinskas, Seimo pirmininkės patarėjas užsienio politikos klausimais, ir S. Maslauskaitė-Mažylienė, Lietuvos ambasadorė prie Šv. Sosto.

Lapkričio 19 d. minima VII Pasaulinė vargstančiųjų diena

vargst„Raginti Bažnyčią išeiti anapus savo sienų ir pasitikti skurdą įvairiomis formomis, kuriomis jis pasireiškia šiandieniniame pasaulyje.“ Su tokia dvasia lapkričio 19 d., sekmadienį, jau septintą kartą bus švenčiama Pasaulinė vargstančiųjų diena.

Šių metų tema, paimta iš Tobito knygos: „Nenusuk savo veido nė nuo vieno vargšo“ (Tb 4,7), buvo paskelbta per Šv. Antano Paduviečio šventę birželio 13 d. Arkivyskupas Rino Fisichella, Evangelizacijos dikasterijos proprefektas, artėjančio 2025 m. jubiliejaus kontekste ragina: „Tegul dėmesys labiausiai skurstantiems padeda mums tapti vilties piligrimais pasaulyje, kurį reikia nušviesti Prisikėlusiojo šviesa ir karitatyvine meile, kurią Jis uždegė mūsų širdyse“.

Arabijos pusiasalio katedrose atidarytos šventosios durys

arabijosPradedant nuo 2023 metų spalio 24 dienos, Kuveito, Jungtinių Arabų Emyratų (JAE) ir Bahreino ir kitų Arabijos pusiasalyje esančių lotynų apeigų katalikų katedrose buvo iškilmingai atvertos Šventosios durys. Šis liturginis ir simbolinis gestas ženklino ypatingųjų jubiliejinių metų, kurie tęsis iki 2024-ųjų spalio mėnesio ir yra skirti šv. Areto (Aretho, Al-Haritho) ir jo draugų 1500 metų kankinystei, pradžią.

Švč. Širdies bažnyčioje Bahreine Šventosios durys atidarytos lapkričio 4-ąją. Lapkričio 9-ąją jos atidarytos ir Šv. Juozapo katedroje Abu Dabyje, JAE sostinėje. 

Prasidėjo Laterano bazilikos 1700 m. sukakties minėjimai

lateranoLapkričio 9 d., Romos katedroje – Laterano bazilikoje – švęsta jos pašventinimo sukakties liturgine švente buvo pradėti jubiliejiniai 1700-ieji šios šventovės metai. Mišias šia proga aukojo bazilikos arkikunigas ir popiežiaus vikaras Romos vyskupijai kardinolas Angelo De Donatis.

Šiluvoje bus palaidojami Kauno ligoninėse mirę ir tėvų nepasiimti kūdikiai

silLapkričio 13 d., pirmadienį, po 12 val. Šiluvos bazilikoje švenčiamų šv. Mišių šio miestelio kapinėse bus palaidoti iki 22-osios nėštumo savaitės Kauno ligoninėse po persileidimo ar aborto mirę kūdikiai. Jau penkerius metus tėveliai turi galimybę patys palaidoti tokius vaikelius, tačiau ne visi sudėtingoje situacijoje turi galimybę ar tiesiog nesužino, kad tai gali padaryti.

Popiežius ragina išrauti smurtą prieš moteris nuo pat šaknų

Ppopieziusopiežiaus kreipimasis Italijos nacionalinės kampanijos prieš visų formų smurtą proga: mūsų žmogiškumo laipsnį atskleidžia tai, kaip mes elgiamės su moterimis.

„Nuodinga piktžolė, kuri kenkia mūsų visuomenei ir kurią reikia išrauti su šaknimis.“ Taip Pranciškus apibrėžia smurtą prieš moteris žinutėje, skirtoje Italijos nacionalinio transliuotojo ir nukentėjusių moterų priėmimo namų organizuotos iniciatyvos rengėjams. Popiežius ragina išrauti tas kultūrines šaknis, kurios „auga išankstinių nusistatymų, savininkiškumo, neteisybės dirvoje“.

Translyčiai asmenys gali priimti Krikštą

baznycia1Translytiškumas nėra kliūtis Krikštui. Tačiau turi būti vengiama situacijų, kurios sukeltų viešą papiktinimą ir tikinčiųjų dezorientaciją. Homoseksualių porų vaikai gali būti krikštijami, net jei gimė iš surogatinės motinos, jeigu yra pagrįsta viltis, kad jie bus ugdomi pagal katalikų tikėjimą.

Tai skelbia Tikėjimo mokymo dikasterijos prefekto kardinolo Victoro Manuelio Fernandezo pasirašytas dokumentas, kurį popiežius patvirtino spalio 31 d. Dikasterija šiuo dokumentu atsakė į Brazilijos Santo Amaro vyskupo José Negri liepos mėnesį atsiųstą prašymą paaiškinti, kaip elgtis, kai translyčiai ar homoseksualūs asmenys prašo Krikšto sakramento ar nori būti santuokos liudininkais.

Trečiadienio katechezė: sekuliarioje aplinkoje dar labiau branginkime savo tikėjimą

brangTrečiadienio rytą per Šv. Petro aikštėje vykusią kassavaitinę bendrąją audienciją, tęsdamas pastarųjų mėnesių katechezių ciklą apie uoliuosius Evangelijos liudytojus, popiežius Pranciškus pristatė XX amžiuje Prancūzijoje gyvenusią garbingąją Dievo tarnaitę (kandidatę į palaimintąsias ir šventąsias) Madeleine Delbrêl.

Popiežius priėmė Europos rabinų konferencijos delegaciją: „Mums jūsų reikia“

reikiaPirmadienio ryte popiežius Pranciškus priėmė Europos rabinų konferencijos delegaciją, sudaryta iš 30 narių. Ši asociacija vienija didžiausių Europos žydų bendruomenių religinius lyderius. Šiomis dienomis daug iš jų atvyko į Romą dalyvauti Europos rabinų konferencijos iškilaus rumunų rabino Mošės Roseno vardo premijos įteikimo ceremonijoje.

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode