Procentai
RETRO

Prasidėjo Laterano bazilikos 1700 m. sukakties minėjimai

lateranoLapkričio 9 d., Romos katedroje – Laterano bazilikoje – švęsta jos pašventinimo sukakties liturgine švente buvo pradėti jubiliejiniai 1700-ieji šios šventovės metai. Mišias šia proga aukojo bazilikos arkikunigas ir popiežiaus vikaras Romos vyskupijai kardinolas Angelo De Donatis.

Laterano baziliką pastatydino imperatorius Konstantinas tuoj po to, kai jo įsakymu visoje Romos imperijoje buvo nutraukti krikščionių persekiojimai. Imperatoriaus funduotą baziliką 324 m. lapkričio 9 d. pašventino tuometinis Romos vyskupas popiežius Silvestras. Iškilmėje dalyvavo ir pats Konstantinas. Nuo to laiko Laterano bazilika iki mūsų dienų yra Romos vyskupų katedra. Per septyniolika savo istorijos šimtmečių bazilika buvo tris kartus perstatoma. Dabartinis pavidalas jai buvo suteiktas XVIII a. Šioje bazilikoje vyko penki Bažnyčios visuotiniai susirinkimai.

Šių metų lapkričio 9 d. pradėti jubiliejiniai metai bus švenčiami iki 2024 m. lapkričio 9 d. sukaksiančių bazilikos pašventinimo 1700-ųjų metinių. Jubiliejinių metų programoje pamaldos, koncertai, parodos, istorikų ir teologų konferencijos. Labai iškilmingai bus švenčiama birželio 24 d. minima šv. Jono Krikštytojo gimimo šventė, nes jam dedikuota ši šventovė. Jos oficialus titulas – Švč. Išganytojo,  Šv. Jono Krikštytojo ir Šv. Jono Evangelisto bazilika. Jubiliejinius metus vainikuos bazilikos pašventinimo 1700 sukaktis 2024 m. lapkričio 9 d.

jm / Vatican News nuotr.: Kard. A. De Donatis Laterano bazilikoje 2023-11-09.

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode