Procentai
RETRO

Popiežius priėmė Europos rabinų konferencijos delegaciją: „Mums jūsų reikia“

reikiaPirmadienio ryte popiežius Pranciškus priėmė Europos rabinų konferencijos delegaciją, sudaryta iš 30 narių. Ši asociacija vienija didžiausių Europos žydų bendruomenių religinius lyderius. Šiomis dienomis daug iš jų atvyko į Romą dalyvauti Europos rabinų konferencijos iškilaus rumunų rabino Mošės Roseno vardo premijos įteikimo ceremonijoje.

Popiežius Pranciškus pasveikino rabinų delegaciją, bet atsiprašė, kad dėl savijautos jam tenka tik įteikti parengtą kalbą. Apžvelgiame kelis šios kalbos akcentus.

Pasak popiežiaus, jo mintys ir maldos pirmiausia skirtos pastarųjų savaičių įvykiams. „Aukščiausiojo palaimintoje žemėje vėl įsiplieskė smurtas ir karas, ją, rodos, be perstojo krečia žemiausia neapykanta ir mirtinas ginklų gausmas. Nerimą kelia ir plintančios antisemitinės demonstracijos, kurias griežtai smerkiu“, – rašoma popiežiaus žydų rabinams skirtoje kalboje.

Konfliktų tamsos metu tikintys į vieną Dievą, įsiklausydami į nuostabiąją Izaijo taikos pranašystę, yra pašaukti ieškoti ir atverti susitaikymo kelius ir kurti brolybę. Ginklai, terorizmas ir karas nesukurs taikos. Tinkamiausios priemonės yra teisingumas, dialogas, atjauta. Iš prigimties sociali žmogiška būtybė save realizuoja per socialinius ryšius. Ji ne vien sugeba užmegzti dialogą, bet, galima sakyti, pati yra „dialogas“ su žeme ir su Dangumi. Mums, tikintiems, tai svarbu liudyti.

Susitikimai, vienas kito išklausymas, broliški mainai, pripažinimas, kad esame Dievo žodžio tarnai ir mokiniai, padėjo žengti pirmyn žydų ir krikščionių dialogui. Taip pat, kaip tikime, ir Aukščiausiojo pagalba, be kurios mūsų pastangos nepasiektų tikslo.

„Dialogas su žydais mums, krikščionims, yra ypač svarbus, nes turime žydiškas šaknis. Jėzus gimė ir gyveno kaip žydas. Jis pats yra pirmasis žydų paveldo krikščionybėje garantas, o mums, kurie esame Kristaus, reikia jūsų, brangūs broliai, mums reikia žydiškojo paveldo, kad geriau suprastume save. Todėl svarbu, kad žydų ir krikščionių dialogas išlaikytų gyvybingą teologinį matmenį, kartu toliau sprendžiant socialinius, kultūrinius ir politinius klausimus. Mūsų religinės tradicijos glaudžiai susijusios: tai nėra du nesusiję tikėjimai, susiformavę nepriklausomai, atskirose erdvėse ir nedarantys vienas kitam įtakos“, – rašoma popiežiaus pastabose, skirtose Europos rabinų konferencijos delegacijai, kuriose primenami ir šv. Jono Pauliaus II žodžiai, jog žydai yra „vyresnieji broliai“, todėl dialogas su jais yra ne tiek tarpreliginis, kiek „šeimyninis“.

„Brangūs broliai, esame susaistyti vienas su kitu vieno Dievo akivaizdoje. Esame pašaukti kartu per tarpusavio dialogą liudyti jo Žodį, o savo elgesiu – jo taiką. Tegul istorijos ir gyvenimo Viešpats suteikia mums drąsos ir kantrybės tai daryti. Shalom!“, – linkima Pranciškaus kalboje. (RK / Vatican News)

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode