Procentai
RETRO

Malda už taiką Šventojoje Žemėje

maldaJeruzalės katalikų patriarchato krikščionys, kviečiami popiežiaus ir savo vyriausiojo ganytojo – lotynų patriarcho kardinolo P. Pizzaballa, taip pat Pranciškonų kustodijos, kuri yra viena iš pagrindinių Šventosios Žemės religijų taikos sergėtojų, penktadienį, spalio 27 d., kartu su Visuotine Bažnyčia meldėsi, pasninkavo ir atgailavo už taiką Ukrainoje, Izraelyje ir Palestinoje bei visame pasaulyje. 

Šventosios Žemės kustodas t. Francesco Pattonas OFM maldos už taiką vigilijai vadovavo Švč. Išganytojo bažnyčioje, Šv. Pranciškaus gatvėje, Jeruzalėje.

Nazareto katalikų bendruomenė visą penktadienį meldėsi Apreiškimo Švč. M. Marijai bazilikoje.

Šventosios Žemės katalikų bendruomenė tęsė maldą sekmadienį, spalio 29 d., su savo patriarchu kardinolu P. Pizzaballa, kuris aukojo iškilmingas Mišias už taiką Švč. M. Marijos, Palestinos ir Šventosios Žemės Karalienės, šventovėje Bet Šemeše, pusiaukelėje tarp Jeruzalės ir Tel Avivo.

Per Mišias Jeruzalės kardinolas Pierbattista Pizzaballa paaukojo Šventąją Žemę Dievo Motinai.

„Marija, Dievo Motina ir mūsų Motina, Palestinos ir Šventosios Žemės Karaliene, šiuo išmėginimų metu kreipiamės į tave, nes tu mus myli ir pažįsti, tu žinai apie visus mūsų širdžių rūpesčius. Šventoji Motina, blogio ir karo neteisybės slėpinio akivaizdoje tu mums primeni, kad Dievas niekada nepalieka savo žmonių, bet ir toliau žvelgia į mus su meile. Jis padovanojo mums tave ir padarė tavo Nekaltąją Širdį priebėga Bažnyčiai ir visai žmonijai. Dabar mes beldžiamės į tavo širdies duris. Esame tikri, kad sunkiomis mūsų istorijos akimirkomis tu neliksi kurčia mūsų prašymams ir ateisi mums į pagalbą.

Karaliene ir Motina, parodyk savo tėvynės žmonėms brolybės kelią. Ginklų griausmo akivaizdoje paversk mūsų mintis taika. Tegul tavo motiniškas prisilietimas nuramina tuos, kurie kenčia ir bėga nuo raketų ir bombų, tepaguodžia sužeistuosius ar priverstus palikti namus, netekusius šeimos narių, dingusius be žinios ir įkalintus.

Dievo Motina ir mūsų Motina, tavo Nekaltajai Širdžiai pavedame ir paaukojame save, Bažnyčią, visą žmoniją, Artimųjų Rytų tautas ir ypač Šventosios Žemės žmones, kurie priklauso tau, nes šioje žemėje tu gimei, papuošei ją savo dorybėmis ir savo skausmais, šioje žemėje padovanojai pasauliui Atpirkėją. Suteik, kad karas baigtųsi ir taika įsiviešpatautų mūsų miestuose ir kaimuose.“

Švč. M. Marijos Palestinos ir Šventosios Žemės Karalienės šventovė Bet Šemeše yra labai svarbi vieta Jėzaus gimtinės krikščionims, kurie pagal seną tradiciją renkasi ten, ypač kiekvieno mėnesio paskutinį sekmadienį. Bažnyčios fasadą puošia lotyniškas įrašas Regina Palæstinæ(lot. „Palestinos Karalienė”). Angelo pasveikinimo Švč. M. Marijai pirmieji žodžiai: „Sveika, Marija!” užrašyti ant šventovės skliautų 280 kalbų. Nuo 2009 m. prie šventovės gyvuoja ir ją prižiūri Betliejaus seserys.

Popiežius, pakvietęs penktadienį, spalio 27 d., švęsti pasninko, maldos ir atgailos dieną už taiką pasaulyje, paragino: „Neleiskime, kad konfliktų debesys užgožtų vilties saulę. Patikėkime Dievo Motinai Marijai taikos prašymus, kad visos kultūros atsivertų darniam Šventosios Dvasios alsavimui“. (SAK / Vatican News)

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode