Sare roma
Procentai
RETRO

Padėka Mažeikių ligoninės medikams

Gyvenimas – tai lyg važiavimas traukiniu. Kelionėje sutinki daug žmonių, pravažiuoji daug stotelių, gyvenime jos bėga kaip stulpai prie kelio....

 

Mums, Mažeikių ligoninės Ortopedijos - traumatologijos skyriaus 303 palatospacientėms, šių metų lapkričio 13 d., dėl sąnarių problemomų, teko išlipti vienoje gyvenimo stotelėje – Jūsų skyriuje, kur mus pasitiko draugiškas, nuoširdus kolektyvas.

Iš visos širdies norime padėkoti:

operavusiems gydytojams – skyriaus vedėjui A. Šarkevičiui, gydytojui J. Žulpai; visoms sesutėms, ypač J. Lingienei, G. Budrienei, R. Andriuškienei, V.Turčinskienei, D. Dargienei, sesučių padėjėjoms: D. Adomavičienei, G. Puškorienei, D. Ridikienei, slaugutėms ir valytojoms už nuoširdumą, rūpestį, ištartą švelnų žodį, kurio taip trūksta ligos prispaustam žmogui. Tegu nepavargsta Jūsų visų švelnios, darbščios rankos, te nedingsta nuo Jūsų veidų giedra šypsena, švelnus nuoširdus sveikatos linkintis žvilgsnis, te nepritrūksta paguodžiančių žodžių....

Linkime visam Jūsų kolektyvui stiprios sveikatos, asmeninės laimės. Būkit laimingi, dalindami LAIMĘ ŽMONĖMS! Tegloboja Jus Aukščiausias!

Danutė Liepienė, Julija Savickienė

20-175

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode