Sare roma
Procentai
RETRO

Pakeitus taršos leidimų išdavimo tvarką sumažės perteklinių prievolių

prievoliuAplinkos ministerija parengė Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių ir Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių pakeitimus, kurie leis spręsti praktinio jų taikymo problemas.

Taisyklių pakeitimuose numatyta nukelti datą, iki kurios įgyvendinant direktyvos dėl tam tikrų teršalų, išmetamų į orą iš vidutinio dydžio kurą deginančių įrenginių reikalavimus turi būti pakeičiamos taršos leidimuose nustatytos į aplinkos orą išmetamų teršalų ribinės vertės. Šie nauji reikalavimai turėjo įsigalioti 2024 m. sausio 1 d., tačiau dabar šis terminas būtų nukeliamas iki 2025 m. sausio 1 d.

Taip pat siūloma atsisakyti perteklinės prievolės daryti  pakartotinius skaičiavimus, jei leidimas keičiamas dėl priežasčių,  kurios nedaro papildomo neigiamo poveikio aplinkos oro kokybei. Priėmus šias pataisas būtų sumažinta administracinė našta ir išspręsta problema, kai dėl poreikio vienu metu pakeisti didelį kiekį leidimų ir reikalavimo atlikti teršalų sklaidos aplinkos ore skaičiavimus, nebepakanka aplinkosaugos srities konsultantų, galinčių parengti paraiškas leidimams pakeisti.

Nustačius praktinio taikymo problemas, siūloma patikslinti nuostatas dėl prievolės turėti taršos leidimo specialiąją dalį kvapų valdymui naftos ir naftos produktų krovos ir sandėliavimo veikloms, atsisakyti perteklinės prievolės turėti taršos leidimą medienos ir medienos produktų cheminio apdorojimo veiklai.

Įgyvendinant direktyvos dėl tam tikrų teršalų, išmetamų į orą iš vidutinio dydžio kurą deginančių įrenginių reikalavimus, tikslinamos nuostatos iki kada kasmet veiklos vykdytojas privalo atsiskaityti dėl apyvartinių taršos leidimų už išmestą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį.

Taisyklių pakeitimų projektai paskelbti Teisės aktų informacinėje sistemoje (TAIS). Pastabas ir pasiūlymus dėl šių projektų galima teikti iki š. m. lapkričio 10 d.

Aplinkos ministerijos nuotrauka

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode